Diagnoza

Badania:

  • intelektu
  • osobowości
  • organika