Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest formą psychoterapii w której biorą udział więcej niż dwie osoby, doświadczające podobnego „problemu”.
Kwalifikacja uczestników do grupy następuje po rozmowie konsultacyjnej z psychologiem, psychoterapeutą. Psychoterapia grupowa daje możliwość Osobie biorącej udział przyjrzenia się sytuacjom dla niej samej trudnych w perspektywach i sposobach widzenia pozostałych członków grupy. Jest często etapem dookreślającym i definiującym tematy i obszary do terapii indywidualnej.